Výsledky vyhledávání pro: "Myšlenky"

(počet výsledků: 14)

Touha jako zdroj peněz

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Vytrvalost je nezbytným faktorem v procesu přerodu touhy v její finanční ekvivalent. Základem vytrvalosti je silná vůle. Síla vůle a touha, pokud jsou správně zkombinovány, tvoří neodolatelný pár. Lidé, kterým se podařilo zbohatnout, jsou obvykle považováni za chladnokrevné a bez slitování. Často tomu tak ale vůbec není. Mají jen silnou vůli, kterou spojují s vytrvalostí a touhou, aby měli jistotu, že opravdu dosáhnou svých cílů. Většina lidí při prvním náznaku neúspěchu nebo nezdaru obvykle všechny své plány zahazuje. Někteří z nich svůj plán realizují navzdory všemu, dokud nezískají, co cht...

Představivost jako dílna mysli

Představivost jako dílna mysli

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Představivost je v podstatě dílna, kde vznikají všechny lidské plány. Představivost dává touze tvar, formu a iniciuje akci. Jediné, čím jsme omezeni, je využití naší představivosti. Zatím jsme nedosáhli jejího plného využití, pouze jsme ji objevili a začínáme si pohrávat s jejím používáním na velmi základní úrovni. Dvě formy představivosti Schopnost představivosti funguje dvojím způsobem. Jeden je známý jako syntetická představivost, tím druhým je tvořivá představivost.  Syntetická představivost: prostřednictvím této schopnosti můžeme přetvořit staré plány, myšlenky a koncepty v nové. Tento ...

Autosugece jako médium pro ovlivňování podvědomí

Autosugece jako médium pro ovlivňování podvědomí

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Úspěch je spojen s emocemi Autosugesce je termín užívaný pro všechny druhy sugesce a stimulování vlastní mysli prostřednictvím pěti smyslů. Jinými slovy, autosugesce je ovlivňování vlastního já. Je prostředníkem mezi podvědomím a tou částí naší mysli, kde vznikají vědomé myšlenky. Převládající myšlenky, kterým dovolíme zůstat v našem vědomí (ty mohou být jak pozitivní, tak negativní), pak prostřednictvím autosugesce dobrovolně dosáhnou podvědomí, kde jej ovlivňují ke svému obrazu. Žádná myšlenka, ať pozitivní či negativní, nemůže bez pomoci autosugesce dosáhnout podvědomí, jedinou výjimkou js...

Recept na sebedůvěru

Recept na sebedůvěru

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Zaprvé, vím, že jsem schopen získat to, po čem v životě toužím, proto sám od sebe vyžaduji, abych neustal ve svém snažení, a slibuji, že tak budu usilovně činit. Zadruhé, jsem si vědom, že mé dominantní myšlenky se nakonec přemění ve skutečnost. Proto se zavazuji, že se každý den po dobu třiceti minut budu věnovat intenzivnímu myšlení, při kterém si představím osobu, jíž se chci stát. Zatřetí, díky pochopení fungování autosugesce vím, že jakákoli touha v mé mysli si nakonec najde cestu ke svému naplnění. Proto budu denně deset minut věnovat rozvoji své sebedůvěry. Začtvrté, srozumitelně jsem...

Víra je stav mysli, který lze navodit autosugescí

Víra je stav mysli, který lze navodit autosugescí

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Jak začít s autosugescí Slova "věřte" nebo "mějte víru" byla vždy zaklínadlem propagátorů náboženství. Nikdy však nikomu pořádně nevysvětlili, jak víru získat. Nikdy neřekli, že víra je stav mysli a může být navozena autosugescí. Srozumitelným jazykem vám nyní vysvětlíme pravidlo, jak může víra vzklíčit tam, kde zatím není. Věřte sami sobě a věřte v nekonečno. Ještě než začneme, měli byste si znovu připomenout, že víra je elixír, který oživuje myšlenku! Předcházející věta je tak důležitá, že byste si ji měli přečíst ještě jednou a podruhé a potřetí a ještě jednou nahlas! Víra je začátke...

JAK SE NAUČIT VĚŘIT

JAK SE NAUČIT VĚŘIT

2015-02-27
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Víra je stav mysli, který lze do našeho podvědomí vpravit neustálým ujišťováním a opakováním, je to něco jako autosugesce. Abychom si to vysvětlili na příkladu, řekněme si třeba, proč čtete tuto knihu. Zřejmě proto, abyste se naučili přeměňovat myšlenku a touhu ve skutečnost, což jsou v tomto případě peníze. Pokud se necháte vést instrukcemi této kapitoly o autosugesci, budete schopni přesvědčit své podvědomí, že věříte, že získáte, po čem toužíte. Vaše podvědomí na to bude reagovat vírou, kterou pak ostře následují konkrétní kroky realizace vaší touhy.   Naše podvědomí Jak funguje víra, je ...

Paradoxní myšlení

Paradoxní myšlení

2015-02-26
Zen manažer
Rients Ritskes

Na Západě je zenová meditace často chápána jako „na nic nemyslet". Je to pravda, ovšem jen zčásti. Soustředěná koncentrace na vlastní dýchání je velmi blízká tomu, co si představujeme pod slovy „na nic nemyslet". Ale v zenu nejde o to, abychom naši hlavu zcela oprostili od myšlenek. Opak je pravdou. Myšlenky, které se objevují, pokud se snažíme na nic nemyslet, vypovídají důležité věci o nás samotných. Tento paradox je základem a cílem mnoha zenových cvičení.   Duchovní problémy   Pokud si uvědomíme protiklady našich názorů a mínění, dozvíme se, co nás v hloubi duše trápí a sužuje. Máme tu ...

Nejlepší rozhodnutí

Nejlepší rozhodnutí

2015-02-26
Zen manažer
Rients Ritskes

Ve škole Rinzaj, jedné z hlavních větví zenu, přemýšlejí žáci pod vedením svého učitele o výpovědích, jež se nedají řešit pouze intelektuálně. Japonský výraz kóan znamená doslova „veřejná vyhláška" a označujeme jím zdánlivě iracionální a jen stěží řešitelnou hádanku, v níž ale tkví skrytý symbolický význam. Například v otázce, proč se Bódhidharma vydal z Indie do Číny, se ukrývá otázka samotného smyslu života.   Nepřipustit si neúspěch   Právě při rozmluvě s mistrem hledá žák správnou odpověď na svůj kóan. Nemálo z nich se vzdává po mnoha měsících bezúspěšného hledání odpovědi. Myslí si: As...

Lidská touha po zlatě

Lidská touha po zlatě

2014-10-01
Nejbohatší muž v Babylóně
George S. Clason

Bansir, stavitel vozů z města Babylónu, seděl na zídce, která ohraničovala jeho pozemek, a smutně hleděl na svůj skromný dům a otevřenou dílnu, kde stál nedokončený vůz. Jeho žena se občas objevila u vchodu a kradmými pohledy mu připonúnala, že polední přestávka končí a že by se zase měl dát do práce. Čekalo jej čištění a malování, utahování kůže na loukotích kol. Musel připravit vůz k předání zákazníkovi a požádat o zaplacení účtu . Nicméně seděl dál nečinně. Myšlenky se mu neustále vracely k problému, na který nenacházel odpověd'. Slunce nemilosrdně pražilo, jak je v údolí Eufratu obvyklé. ...

Víra

Víra

2014-09-29
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill

Víra je hlavní chemií mysli. A pokud se spojí s myšlenkou, podvědomí okamžitě najde onu počínající vibraci a vytvoří její virtuální obraz, který pak pošle "Nekonečné inteligenci", stejně jako se to děje v případě modliteb. Víra, láska a sex jsou naše nejsilnější pozitivní emoce. Když se smíchají, dokážou správně zabarvit vibraci myšlenky tak, že se okamžitě dotkne podvědomí, kde je z ní vytvořen obraz našeho přání. Jedině tak získá od Nekonečné inteligence žádanou reakci. Láska a víra jsou emoce spojené s naším duševnem. Sex má zase tělesný původ. Jedině tyto tři emoce spojené dohromady dokážou...

Úmysl

Úmysl

2014-09-27
Zen manažer
Rients Ritskes

Naše jednání předcházejí, a tím i určují myšlenky, jež jsou dány zkušenostmi, které je předcházely. Ty byly ovlivněny ještě staršími zkušenostmi. Právě proto často hledáme příčinu psychických problémů v prvních letech života. Vzor našeho myšlení se dědí z generace na generaci. Rodiče většinou nevědomě přenášejí své životní cíle na děti, které je zase dále předávají svým dětem. Naše skutečné úmysly a záměry jsou často mnoho let staré a jsou ukryty v našich vzpomínkách, tím se ale neustále podílejí na našem chování a myšlení. Vědomé a nevědomé úmysly prostupují do nejmenších detailů našeho běžnéh...

Etika

Etika

2014-09-26
Zen manažer
Rients Ritskes

Vlastním jádrem učení zenu je skutečná víra v to dobré uvnitř člověka. Poznatky získané meditací si učitelé zenu předávají "od srdce k srdci". Zen nezná dogmata ani svaté knihy. Spíše ukazuje cestu k tomu, aby se člověk pohroužil do sebe a uskromnil se. Přitom vyjde na povrch to dobré, co je v nás i ostatních. Při meditaci dáváme prostor našim pocitům. Nevyslovujeme je, ale zaměřujeme na ně svou pozornost, a tak poznáváme své skryté stránky. Toto sebepoznávání nám propůjčuje schopnost řídit naše myšlení a jednání. Meditovat znamená koncentrovat se, například se soustředíme na naše vdechy a výde...

Touha

Touha

2014-09-25
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill

Abyste správně pochopili níže uvedený příspěvek je potřeba si přečíst úvodní část příběhu Edwina C. Barnese.   Když před více než třiceti lety Edwin C. Barnes slézal z nákladního vlaku v Orange v New Jersey, vypadal možná jako tulák, ale myslel jako král. Jak šel od vlaku do kanceláře Thomase A. Edisona, jeho mozek pracoval. Viděl sám sebe, jak stojí v Edisonově přítomnosti. Slyšel sám sebe, jak se pana Edisona ptá, zda mu dá příležitost stát se jeho obchodním partnerem a splní mu tak jeho životní přání. Barnesovým hnacím motorem totiž nebyla naděje! Nebylo jím ani přání! Byla to pulzující to...

Vědomí

Vědomí

2014-09-21
Zen manažer
Rients Ritskes

Filozofie zenu se snaží posílit naše vědomí, přesněji řečeno chce posílit naše povědomí o nás samotných i našem okolí. Tato filozofie je ve službách sebepoznávání a jejím nejdůležitějším prvkem je koncentrace. Pokud zkusíme zaměřit svou pozornost na činnost, kterou právě vykonáváme, zjistíme, jak je obtížné udržet si koncentraci. Naše myšlenky nám ustavičně odbíhají. Čím častěji se tak děje, tím hůře pro nás. Občasná roztržitost ještě není důvodem k obavám. Pokud nás ovšem roztěkanost doprovází velmi často, měli bychom proti ní zakročit. Kontrola pozornosti Zen nás učí kontrolovat naši pozorn...