Výsledky vyhledávání pro: "Leadership"

(počet výsledků: 6)
Nový leadership

Nový leadership

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Nejtrvalejší poptávka po lídrech nové doby je v politice, kde jde doslova o stav nouze. Příliš mnoho politiků bylo bez zásluh "vystřeleno" do vysokých pozic. Podařilo se jim jen zvýšit daně a ztížit podmínky podnikání do takové míry, že lidé již nemohou snášet břímě zátěží na ně kladených.  Finančnictví prochází reformou. Lídři v tomto odvětví již téměř ztratili důvěru veřejnosti. Představitelé tohoto oboru proto začali volat po změnách a začínají je pomalu realizovat. Také průmysl potřebuje nové vůdčí osobnosti. Lídři staré doby byli schopni myslet jen na vlastní kapsu a vyplácení dividend...

Čím je zapříčiněn neúspěch v leadershipu

Čím je zapříčiněn neúspěch v leadershipu

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Neschopnost uspořádat detaily. Efektivní lídr musí být schopen všímat si detailů a dobře je zorganizovat. Žádný pořádný lídr nesmí mít "moc práce", když má udělat, co je potřeba, jako například uzpůsobit plány, pokud je to nutné, nebo upřednostnit nějakou jinou naléhavou záležitost. Úspěšný lídr musí být také schopen propojit tyto detaily s patřičným místem či osobou. To samozřejmě zahrnuje umění delegovat. Neochota posloužit. Každý velký vůdce někdy musí dělat práci, kterou by normálně vyžadoval po ostatních. "Ti největší mezi námi budou sloužit všem" je pravdivé heslo a všichni dobří vůdci...

Seznam hlavních atributů vůdčí osobnosti

Seznam hlavních atributů vůdčí osobnosti

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Neochvějná odvaha založená na dobré znalosti sama sebe a svého povolání. Žádný následovník nemůže být rád pod vedením vůdce, který si není jistý sám sebou. Takový vůdce bude velmi brzo zastíněn některým z jeho následníků. Sebeovládání. Ti, kteří nejsou schopni ovládnout sami sebe, nemohou dobře řídit ani ostatní. Sebeovládání je dobrým příkladem pro následovníky, ti inteligentnější jej napodobí. Smysl pro spravedlnost. Bez citu pro spravedlnost a fairplay nemůže žádný vůdce získat respekt ostatních. Rozhodnost. Ti, kteří váhají, prokazují svou nejistotu a nemohou se tak stát dobrými vůdci....

Všechno, co děláte, se počítá!

Všechno, co děláte, se počítá!

2014-09-24
49 Marketingových tajemství
Ron Finklestein

Toto pravidlo shrnuje výzvy představované konceptem vedení společnosti (leadership). Tolik knih a kurzů bylo napsáno a absolvováno s cílem ozřejmit problematiku vedení. Protože všechno, co děláte, má určitý dopad, je téměř nemožné definovat charakteristiky dobrého vedení, které jsou nezbytné pro cvičení čchi-kung pro firmy, životní sílu zajišťující úspěch vaší firmy. Můj šéf mi připomněl toto pravidlo vedení svým vlastním způsobem, když mi řekl: "Teď jsi velké zvíře - hlavně ať ti nezačne práce smrdět." Připomínal mi tak, že lidé budou sledovat všechno, co udělám, nebo neudělám - a že se to pro...

Leadership se mění

Leadership se mění

2014-09-25
Niterný Leadership
Peter Urs Bender

Vést v minulosti znamenalo být vpředu. Dosahovat největšího objemu prodeje. Být v nejvyšší funkci. Vstřelit nejvíc gólů nebo získat nejvíc hlasů. Leadership se však mění. Žijeme v novém světě a je třeba, abychom se na leadership dívali jinak. Zde uvádím několik aspektů "nového leadershipu". 1. Leadership je práce s lidmi. Leadership nespočívá jen v řízení systémů, prodeje, zařízení a čísel. Je to práce s lidmi. Vše ostatní jsou jen nástroje a kritéria, které nám pomáhají dosahovat pokroku. Musíme proto od základu změnít své myšlení a věnovat se jiným otázkám: Cítím větší osobní uspokojení? Js...

Atributy a složky leadershipu

Atributy a složky leadershipu

2014-09-24
Niterný Leadership
Peter Urs Bender

V následujícím textu je několik slov a pojmů, které jsem se postupem let naučil spojovat s leadershipem - a několik dalších, které jsem se naučil od lídrů, s nimiž jsem pro účely této knihy mluvil. Až budete uvedený seznam číst, označte si ty pomy, které považujete za nejdůležitější.   Složky leadershipu Znalost sama sebe/hodnot Vize Zaujetí Ochota riskovat Komunikační dovednosti Kontrola pokroku/výsledků Usilovná práce Trpělivost Stanovení cílů Styky se správnými lidmi Znalost vlastního oboru Víra v sebe sama Touha uspět Práce v oboru, který milujeme Láska k práci, kterou dě...