Výsledky vyhledávání pro: "Úspěch"

(počet výsledků: 34)

Vytrvalost se dá naučit

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Máme pro vás čtyři jednoduché kroky, které vás dovedou k návyku vytrvat. Nevyžadují příliš inteligence ani vzdělání, možná jen trochu času a úsilí. Těmito kroky jsou: Konkrétní cíl ve spojení s palčivou touhou po jeho naplnění. Průběžně realizovaný konkrétní plán. Mysl obrněná proti negativitě a odrazování. Myslíme tím i vliv rodiny, přátel a známých. Přátelské spojenectví s někým, kdo vás bude podporovat a půjde s vámi celou vaší cestu až do cíle.   Tyto čtyři kroky jsou zásadní pro dosažení úspěchu ve všech oblastech života. Třináct principů naší ftlozofie vám umožní osvojit si tyto...

Jak poznat nedostatek vytrvalosti

Jak poznat nedostatek vytrvalosti

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Na této stránce najdete seznam opravdových nepřátel, kteří stojí mezi vámi a vaším cílem. Najdete zde nejen příznaky naznačující nedostatek vytrvalosti, ale také hluboce zakořeněné příčiny jejího nedostatku. Projděte si tento seznam opravdu pečlivě a pak se sami sebe upřímně zeptejte, zdali chcete vědět, kdo opravdu jste a čeho jste schopni. Tento seznam obsahuje slabosti, se kterými se musí vyrovnat každý, kdo to chce někam dotáhnout.  Neschopnost rozpoznat a jasně definovat, co vlastně chceme.  Bezdůvodné i odůvodněné otálení (obvykle vysvětleno všemožnými výmluvami a alibi).  Nedostate...

Touha jako zdroj peněz

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Vytrvalost je nezbytným faktorem v procesu přerodu touhy v její finanční ekvivalent. Základem vytrvalosti je silná vůle. Síla vůle a touha, pokud jsou správně zkombinovány, tvoří neodolatelný pár. Lidé, kterým se podařilo zbohatnout, jsou obvykle považováni za chladnokrevné a bez slitování. Často tomu tak ale vůbec není. Mají jen silnou vůli, kterou spojují s vytrvalostí a touhou, aby měli jistotu, že opravdu dosáhnou svých cílů. Většina lidí při prvním náznaku neúspěchu nebo nezdaru obvykle všechny své plány zahazuje. Někteří z nich svůj plán realizují navzdory všemu, dokud nezískají, co cht...

Nutkání otálet Vám nesmí stát v cestě za štěstím

Nutkání otálet Vám nesmí stát v cestě za štěstím

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Přesná analýza více než dvaceti pěti tisíc neúspěšných mužů a žen ukázala, že u velké většiny případů byl na vině nedostatek rozhodnosti. To není jen tak nějaké konstatování, je to fakt. Otálení je protikladem rozhodnosti a je společným nepřítelem nás všech. Až dočtete tuto knihu, budete mít možnost otestovat svou schopnost rychle a konkrétně se rozhodnout, také budete moci vyzkoušet v praxi principy, o kterých tady celou dobu mluvíme. Zkoumání několika stovek lidí, kterým se podařilo vydělat miliony, ukázalo, že všichni měli ve zvyku rychle se rozhodovat, a pokud bylo třeba něco změnit, dělal...

Zajištění výhod zázrakem

Zajištění výhod zázrakem

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Často slýcháme politiky proklamovat svobodu, obzvláště pokud zrovna sbírají volební body. Málokdy však některý z nich zanalyzuje zdroj a povahu našich svobod. Nemám žádný motiv ani postranní úmysl, mám pouze privilegium pustit se do analýzy tohoto tajemného, abstraktního, často špatně pochopeného "něčeho", co dává každému obyvateli Ameriky více výhod, příležitostí, možností ke zbohatnutí a také více svobod všeho druhu než kdekoli jinde na světě. Tímto tajemným faktorem lidstva je kapitál! Kapitál neznamená pouze peníze, jsou to spíše celé organizované skupiny jedinců, které řídí a plánují ...

Kde a jak se dají najít příležitosti ke zbohatnutí

Kde a jak se dají najít příležitosti ke zbohatnutí

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Zanalyzovali jsme principy, jak můžeme svého bohatství dosáhnout, a logicky se ptáme, kde lze takové příhodné příležitosti ke zbohatnutí najít. Pojďme se tedy podívat, co například Spojené státy americké nabízejí osobě hledající způsob, jak zbohatnout. Na začátek si jen připomeňme, že USA je zemí, kde každý občan dodržující zákony může svobodně myslet i konat. Řada z nás nad touto výhodou vlastně nikdy nepřemýšlela. Nikdy jsme svou svobodu ani nesrovnávali s těmi, kteří ji nemají. Máme štěstí, že můžeme svobodně myslet, rozhodovat se o svém vzdělání, náboženství, politice, máme svobodu ve výbě...

Osobní inventura

Osobní inventura

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Každoroční osobní inventura je pro efektivní marketing služeb zásadní stejně jako inventura zboží v obchodě na konci roku. Touto inventurou bychom měli zjistit, že jsme snížili počet chyb a zvýšili počet kladných vlastností. V životě můžete buď jít kupředu, stát na místě, nebo jít dozadu. Naším zájmem by samozřejmě mělo být jít kupředu. Roční vnitřní inventura odhalí všechna zlepšení, kterých jsme dosáhli, a také jejich míru. Odhalí také to, v čem jsme dělali kroky vzad. Abychom dosáhli opravdu efektivního marketingu služeb, musíme se pohybovat kupředu, i kdyby jen pomalu. Je dobré udělat si in...

Hlavní příčiny neúspěchu

Hlavní příčiny neúspěchu

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Je tragické, kolik lidí se tak moc snaží uspět a nakonec se jim to nepodaří. Tragédie tkví v té obrovské většině, která neuspěje, oproti těm málo jedincům, jimž se to podaří. Zdá se, že je s naší civilizací a vzdělávacím systémem něco opravdu v nepořádku, pokud je možné, aby 98 % lidí v životě neuspělo. Existuje 13 principů, jak zbohatnout. V této kapitole se budeme věnovat oněm důvodům, proč se lidem nedaří. Až budete seznam pročítat, sebekriticky hodnoťte sami sebe a zjistěte, kolik příčin stojí mezi vámi a úspěchem. Chybějící dobře definovaný životní cíl. Člověku, který nemá ústřední živo...

Co je KKS a jak se jím řídit.

Co je KKS a jak se jím řídit.

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Pokud tedy chcete uspět, musíte tyto příčiny nejen prostudovat, porozumět jim, ale také je následně aplikovat. Prodej vašich služeb závisí jen na vás. Kvalita a kvantita poskytovaných služeb a také duch, v jakém je poskytujete, to vše zásadně ovlivňuje cenu a životnost vašeho zaměstnání. Pokud chcete nabízet své služby efektivně, čímž myslíme získat si stabilní klientelu, prodávat za uspokojivé ceny a příjemné podmínky, musíte přijmout pravidlo KKS. Heslo KKS v sobě skrývá slova kvalita, kvantita a správný styl spolupráce a znamená perfektní marketing sám o sobě. Pravidlo KKS si nejen zapamatuj...

Budoucnost v podnikání

Budoucnost v podnikání

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Lidé, kteří nyní na trhu nabízejí své služby, si musejí povšimnout velké změny, jež nastala v oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Přijde čas, kdy hlavním faktorem v marketingu a nabízení služeb bude "zlaté pravidlo", ne však "pravidlo zlata". Budoucí vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bude mít více povahu partnerství, jež je založeno na těchto stavebních kamenech:    A. Zaměstnanec B. Zaměstnavatel C. Veřejnost, které se služby poskytují   Tento způsob nabízení služeb je nový z mnoha důvodů . Jedním z nich je, že zaměstnanec a zaměstnavatel budoucnosti se musejí pov...

Jak získat vysněnou pozici

Jak získat vysněnou pozici

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Rozhodněte se přesně, jaký typ práce chcete dělat. Pokud taková pozice ještě neexistuje, můžete ji vytvořit.  Vyberte si společnost či osobu, pro které chcete pracovat.  Nastudujte si informace o svém budoucím zaměstnavateli ohledně personální politiky, osobností a možností zlepšení.  Kriticky zanalyzujte sami sebe, svá nadání a schopnosti. Zjistěte, co můžete nabídnout, a naplánujte si cesty a způsoby, jak úspěšně dodávat své služby.  Zapomeňte na "práci". Zapomeňte na to, zda někde mají místo. Zapomeňte na obvyklé dotazy typu: "Vzali byste mě?" Soustřeďte se na to, co můžete sami nabídn...

Nový leadership

Nový leadership

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Nejtrvalejší poptávka po lídrech nové doby je v politice, kde jde doslova o stav nouze. Příliš mnoho politiků bylo bez zásluh "vystřeleno" do vysokých pozic. Podařilo se jim jen zvýšit daně a ztížit podmínky podnikání do takové míry, že lidé již nemohou snášet břímě zátěží na ně kladených.  Finančnictví prochází reformou. Lídři v tomto odvětví již téměř ztratili důvěru veřejnosti. Představitelé tohoto oboru proto začali volat po změnách a začínají je pomalu realizovat. Také průmysl potřebuje nové vůdčí osobnosti. Lídři staré doby byli schopni myslet jen na vlastní kapsu a vyplácení dividend...

Čím je zapříčiněn neúspěch v leadershipu

Čím je zapříčiněn neúspěch v leadershipu

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Neschopnost uspořádat detaily. Efektivní lídr musí být schopen všímat si detailů a dobře je zorganizovat. Žádný pořádný lídr nesmí mít "moc práce", když má udělat, co je potřeba, jako například uzpůsobit plány, pokud je to nutné, nebo upřednostnit nějakou jinou naléhavou záležitost. Úspěšný lídr musí být také schopen propojit tyto detaily s patřičným místem či osobou. To samozřejmě zahrnuje umění delegovat. Neochota posloužit. Každý velký vůdce někdy musí dělat práci, kterou by normálně vyžadoval po ostatních. "Ti největší mezi námi budou sloužit všem" je pravdivé heslo a všichni dobří vůdci...

Seznam hlavních atributů vůdčí osobnosti

Seznam hlavních atributů vůdčí osobnosti

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Neochvějná odvaha založená na dobré znalosti sama sebe a svého povolání. Žádný následovník nemůže být rád pod vedením vůdce, který si není jistý sám sebou. Takový vůdce bude velmi brzo zastíněn některým z jeho následníků. Sebeovládání. Ti, kteří nejsou schopni ovládnout sami sebe, nemohou dobře řídit ani ostatní. Sebeovládání je dobrým příkladem pro následovníky, ti inteligentnější jej napodobí. Smysl pro spravedlnost. Bez citu pro spravedlnost a fairplay nemůže žádný vůdce získat respekt ostatních. Rozhodnost. Ti, kteří váhají, prokazují svou nejistotu a nemohou se tak stát dobrými vůdci....

Organizace plánování - krystalizace touhy v praxi

Organizace plánování - krystalizace touhy v praxi

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Jak plánovat Naučili jsme se, že vše, co je stvořeno nebo získáno, začíná jako touha. Mění se z abstraktní v konkrétní a pak přechází do dílny představivosti. Plány pro její přerod ve skutečnost však musí být řádně připraveny a zorganizovány. Teď se však musíte naučit, jak sestavit opravdu praktický plán: Spojte se s libovolným počtem lidí, které budete potřebovat pro vytvoření a zrealizování svého plánu k získání bohatství. Využijte principu "Tým odborníků". Dodržování daných instrukcí je naprosto nezbytné. Nic nezanedbejte!  Než začnete tvořit svůj "Tým odborníků", řekněte si nejdříve, ...

Představivost jako dílna mysli

Představivost jako dílna mysli

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Představivost je v podstatě dílna, kde vznikají všechny lidské plány. Představivost dává touze tvar, formu a iniciuje akci. Jediné, čím jsme omezeni, je využití naší představivosti. Zatím jsme nedosáhli jejího plného využití, pouze jsme ji objevili a začínáme si pohrávat s jejím používáním na velmi základní úrovni. Dvě formy představivosti Schopnost představivosti funguje dvojím způsobem. Jeden je známý jako syntetická představivost, tím druhým je tvořivá představivost.  Syntetická představivost: prostřednictvím této schopnosti můžeme přetvořit staré plány, myšlenky a koncepty v nové. Tento ...

Odborné znalosti: osobní zkušenosti nebo pozorování

Odborné znalosti: osobní zkušenosti nebo pozorování

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Známe dva druhy znalostí. Jedny jsou obecné a ty druhé odborné. Obecné znalosti - na druhu ani kvalitě nezáleží - nám při získávání peněz příliš nepomůžou. Fakulty velkých univerzit poskytují snad všechny formy těchto obecných znalostí na světě. Zaměřují se na předávání těchto znalostí, ale nezabývají se už jejich organizací nebo praktickým využitím. Vědomosti nepřinesou žádné bohatství, pokud nejsou prostřednictvím praktických plánů správně ovládány a inteligentně řízeny až ke zdárnému konci - k dosažení našeho vytouženého cíle. Nepochopení tohoto faktu zmátlo již miliony lidí, kteří mylně věř...

Autosugece jako médium pro ovlivňování podvědomí

Autosugece jako médium pro ovlivňování podvědomí

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Úspěch je spojen s emocemi Autosugesce je termín užívaný pro všechny druhy sugesce a stimulování vlastní mysli prostřednictvím pěti smyslů. Jinými slovy, autosugesce je ovlivňování vlastního já. Je prostředníkem mezi podvědomím a tou částí naší mysli, kde vznikají vědomé myšlenky. Převládající myšlenky, kterým dovolíme zůstat v našem vědomí (ty mohou být jak pozitivní, tak negativní), pak prostřednictvím autosugesce dobrovolně dosáhnou podvědomí, kde jej ovlivňují ke svému obrazu. Žádná myšlenka, ať pozitivní či negativní, nemůže bez pomoci autosugesce dosáhnout podvědomí, jedinou výjimkou js...

Recept na sebedůvěru

Recept na sebedůvěru

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Zaprvé, vím, že jsem schopen získat to, po čem v životě toužím, proto sám od sebe vyžaduji, abych neustal ve svém snažení, a slibuji, že tak budu usilovně činit. Zadruhé, jsem si vědom, že mé dominantní myšlenky se nakonec přemění ve skutečnost. Proto se zavazuji, že se každý den po dobu třiceti minut budu věnovat intenzivnímu myšlení, při kterém si představím osobu, jíž se chci stát. Zatřetí, díky pochopení fungování autosugesce vím, že jakákoli touha v mé mysli si nakonec najde cestu ke svému naplnění. Proto budu denně deset minut věnovat rozvoji své sebedůvěry. Začtvrté, srozumitelně jsem...

Víra je stav mysli, který lze navodit autosugescí

Víra je stav mysli, který lze navodit autosugescí

0000-00-00
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Jak začít s autosugescí Slova "věřte" nebo "mějte víru" byla vždy zaklínadlem propagátorů náboženství. Nikdy však nikomu pořádně nevysvětlili, jak víru získat. Nikdy neřekli, že víra je stav mysli a může být navozena autosugescí. Srozumitelným jazykem vám nyní vysvětlíme pravidlo, jak může víra vzklíčit tam, kde zatím není. Věřte sami sobě a věřte v nekonečno. Ještě než začneme, měli byste si znovu připomenout, že víra je elixír, který oživuje myšlenku! Předcházející věta je tak důležitá, že byste si ji měli přečíst ještě jednou a podruhé a potřetí a ještě jednou nahlas! Víra je začátke...

Recepty od mámy PF 2016

Recepty od mámy PF 2016

2015-12-28
Zajímavosti
Marek Kotala

Všem našim čtenářům, přispěvovatelům a náhodným kolemjdoucím, přejeme mnoho úspěchů, skvělých receptů a neskutečně lahodného jídla a pití v roce 2016 a doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále a že společně Maminyrecepty.cz zvelebíme, rozšíříme a zdokonalíme, tak aby se zde každý cítil jako ve své kuchyni :-)   Děkujeme...

JAK SE NAUČIT VĚŘIT

JAK SE NAUČIT VĚŘIT

2015-02-27
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Víra je stav mysli, který lze do našeho podvědomí vpravit neustálým ujišťováním a opakováním, je to něco jako autosugesce. Abychom si to vysvětlili na příkladu, řekněme si třeba, proč čtete tuto knihu. Zřejmě proto, abyste se naučili přeměňovat myšlenku a touhu ve skutečnost, což jsou v tomto případě peníze. Pokud se necháte vést instrukcemi této kapitoly o autosugesci, budete schopni přesvědčit své podvědomí, že věříte, že získáte, po čem toužíte. Vaše podvědomí na to bude reagovat vírou, kterou pak ostře následují konkrétní kroky realizace vaší touhy.   Naše podvědomí Jak funguje víra, je ...

Nejlepší rozhodnutí

Nejlepší rozhodnutí

2015-02-26
Zen manažer
Rients Ritskes

Ve škole Rinzaj, jedné z hlavních větví zenu, přemýšlejí žáci pod vedením svého učitele o výpovědích, jež se nedají řešit pouze intelektuálně. Japonský výraz kóan znamená doslova „veřejná vyhláška" a označujeme jím zdánlivě iracionální a jen stěží řešitelnou hádanku, v níž ale tkví skrytý symbolický význam. Například v otázce, proč se Bódhidharma vydal z Indie do Číny, se ukrývá otázka samotného smyslu života.   Nepřipustit si neúspěch   Právě při rozmluvě s mistrem hledá žák správnou odpověď na svůj kóan. Nemálo z nich se vzdává po mnoha měsících bezúspěšného hledání odpovědi. Myslí si: As...

Proč psát o neúspěších?

Proč psát o neúspěších?

2015-02-10
Robert Kiyosaki
Robert T. Kiyosaki

Mnozí lidé se nikdy nestanou podnikateli, protože se bojí neúspěchu. Rozhodl jsem se napsat o tom, čeho se mnoho lidí bojí, protože si myslím, že vám tím pomohu lépe zjistit, zda je pro vás dobré stát se podnikateli. V žádném případě vás nechci odradit. Chci vám jen poskytnout praktické informace o krkolomné cestě podnikatele. Dalším důvodem je skutečnost, že člověk se učí z chyb. Všichni se učíme chodit tím, že padáme a opět vstáváme. Kdybychom nebyli ochotni riskovat, že upadneme, celý život bychom lezli jako housenky. Největší vadou mnoha knih, zejména knih napsaných univerzitními profesory,...

Třetí zásada

Třetí zásada

2015-02-10
Nejbohatší muž v Babylóně
George S. Clason

„Vidíte, že se vám kapsa plní. To znamená, že jste se naučili ukázněně odkládat jednu desetinu výdělku. Naučili jste se také kontrolovat vydání tak, abyste ochránili svůj zvětšující se poklad. Je na čase, abychom uvážili, jak by mohl vydělávat a dále přibývat. Zlato v kapse nás sice uspokojuje, ale nic nevynáší. Ušetřené zlato je jen začátek. Náš úspěch stojí na tom, co zlato vydělá," promluvil Arkád k posluchačům třetí den. „Co udělat se zlatem, aby přinášelo zisk? Já jsem při první investici o všechno přišel. K tomu se ještě vrátím.   Tok peněz První zisk jsem měl, když jsem půjčil peníze ...

Zisk výměnou za důležitou referenci

Zisk výměnou za důležitou referenci

2015-02-09
49 Marketingových tajemství
Ron Finklestein

Úspěch závisel na mnoha faktorech. Správné plánování se stalo nezbytným. Stejně jako jsem si najal vhodného odborníka na rybaření na volném moři, věděl jsem, že i AutoLotManager.com by prospěla podobná zkušenost v oblasti byznysu. Najali jsme externího kouče, aby nám pomohl ujasnit vizi naší společnosti a pak uspořádal naše cíle, strategie a firemní procesy. Vytvořili jsme uživatelské příručky, tréninkové materiály a popisy pracovních míst jednotlivých členů týmu. Zavedení kooperativního přístupu ke klientům bylo také nesmírně užitečné. Naše produkty jsme šili na míru jejich konkrétním potřebám...

Vzor

Vzor

2015-02-09
Zen manažer
Rients Ritskes

V japonském zenovém klášteře vidí mniši nebo jeptišky mistra často jen při jedné z jeho nejrůznějších činností. Tedy tehdy, když je jeho jednání příkladné. Zenoví mistři dělají velký dojem způsobem, jakým chodí, klaní se a mluví. Jejich chůze je například důstojně impozantní a současně nedbale elegantní. Právě tato hra, v níž se kombinuje přidělená role s přirozeným vystupováním, je fascinující a inspirující. Zenový mistr je vzorem, k němuž by měl žák vzhlížet. Být vzorem patří k úlohám vedoucích pracovníků a učitelů. Avšak i zde bychom měli respektovat určité hranice. Nemálo zenových mistrů zv...

Chycení velké ryby

Chycení velké ryby

2014-09-30
49 Marketingových tajemství
Randy Geller

Ať už jde o byznys nebo sportovní rybaření, největší vzrušení přináší "chycení velké ryby". Získání vedoucí firmy na trhu přináší kromě samotného vzrušení také větší úspěch. Naše společnost AutoLotManager.com si podobnou zkušeností prošla. Když jsem se poprvé vydal rybařit na volné moře, měl jsem jen malé povědomí o tom, jak chytit velkou rybu. Naštěstí ve sportovním rybaření není problém si za rozumnou cenu najmout dobře vybavené odborníky. Za malý poplatek jsem si pronajal schopnou loď s potřebným vybavením a zkušenou posádkou. Nachytali jsme potěr (malé rybky využívané jako návnadu) a zamíři...

Víra

Víra

2014-09-29
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill

Víra je hlavní chemií mysli. A pokud se spojí s myšlenkou, podvědomí okamžitě najde onu počínající vibraci a vytvoří její virtuální obraz, který pak pošle "Nekonečné inteligenci", stejně jako se to děje v případě modliteb. Víra, láska a sex jsou naše nejsilnější pozitivní emoce. Když se smíchají, dokážou správně zabarvit vibraci myšlenky tak, že se okamžitě dotkne podvědomí, kde je z ní vytvořen obraz našeho přání. Jedině tak získá od Nekonečné inteligence žádanou reakci. Láska a víra jsou emoce spojené s naším duševnem. Sex má zase tělesný původ. Jedině tyto tři emoce spojené dohromady dokážou...

Tajemství

Tajemství

2014-09-24
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill

Pokud jste připraveni přijmout magický recept na úspěch, najdete jej v každé kapitole alespoň jedenkrát. Přál bych si mít tu čest poradit vám, jak poznáte, že jste na tajemství připraveni. Bohužel bych vás tím ale jen připravil o část toho, co vám hledání cesty k onomu tajemství přinese. Když jsem psal tuto knihu, můj syn právě dokončoval poslední rok studií na vysoké škole. Našel u mě rukopis druhé kapitoly, přečetl jej a tajemství pochopil. Využil jej tak dobře, že okamžitě získal velmi zodpovědné místo s nadprůměrným platem. Jeho příběh jsem proto v krátkosti ve druhé kapitole také popsal. M...

Všechno, co děláte, se počítá!

Všechno, co děláte, se počítá!

2014-09-24
49 Marketingových tajemství
Ron Finklestein

Toto pravidlo shrnuje výzvy představované konceptem vedení společnosti (leadership). Tolik knih a kurzů bylo napsáno a absolvováno s cílem ozřejmit problematiku vedení. Protože všechno, co děláte, má určitý dopad, je téměř nemožné definovat charakteristiky dobrého vedení, které jsou nezbytné pro cvičení čchi-kung pro firmy, životní sílu zajišťující úspěch vaší firmy. Můj šéf mi připomněl toto pravidlo vedení svým vlastním způsobem, když mi řekl: "Teď jsi velké zvíře - hlavně ať ti nezačne práce smrdět." Připomínal mi tak, že lidé budou sledovat všechno, co udělám, nebo neudělám - a že se to pro...

Vytrvalost!

Vytrvalost!

2014-09-16
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

"...Někteří zbohatli, protože to jednoduše byla nutnost. Okolnosti je donutily, aby si vytvořili zvyk vytrvalosti, takže jim nezbylo než vytrvat.   Vytrvalost ničím nenahradíte! Žádná jiná vlastnost ji nemůže zastoupit. Když si to zapamatujete, může vás to povzbudit ve chvílích, kdy se bude zdát, že všechno jde pomalu a ztěžka. Sebejistota těch, kteří si vypěstovali vytrvalost, vítězí nad neúspěchy. Ač se jim mnohokrát nedaří, nakonec vždy vyšplhají na vrchol. Někdy to vypadá, že nás někdo tajně zkouší a předhazuje nám odrazující situace. Ti, co se zase zvednou a jdou dál, pak slyší: "Bravo!!...

Úvod - tři mistři úspěchu

Úvod - tři mistři úspěchu

2014-09-02
Tři mistři úspěchu
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Dnes jsem si pro vás připravil úvodní citaci z knihy "Tři mistři úspěchu - Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie".   Pokud budete správně myslet, zbohatnete ... To není žádná nová myšlenka. Tucty motivačních knih vycházející již po desítky let jsou založeny na stejných pravidlech: to, jak přemýšlíte o svém životě a vlastním potenciálu, má zásadní vliv na vaše materiální statky. Dokonce i v profesní oblasti je často opomíjená síla naší mysli klíčem k úspěchu. Osedlejte si proto svou mysl a nic vám nebude stát v cestě! S rostoucím využíváním internetu roste i počet těch, kteří začínají po...

15 věcí, kterých se musíte vzdát abyste byli úspěšní

15 věcí, kterých se musíte vzdát abyste byli úspěšní

2014-08-01
Top
Marek Kotala

Přemýšleli jste někdy, proč jste ještě v životě nedosáhli vyšší úrovně podnikaní? Víte, existuje několik věcí, které Vám brání v dosažení Vašich cílů. Rozdíl mezi stagnací a růstem je často na úzké hranici. Zde je 15 věcí, které byste měli vědět, abyste byli úspěšní:   1.  Odhoďte masku Abychom předešli odmítnutí nebo negativním odezvám od ostatních, které nás zraní, raději se schováme za masku, za kterou si myslíme, že bychom měli opravdu být. Mějte odvahu být sami sebou, ukažte své emoce a stůjte si za svým v jakékoliv situaci i s rizikem nesouhlasu ostatních. Neukazujte z vaší strany jeno...

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Doporučuji

Venkovní vířivky pro celoroční provoz od Villeroy & Boch a také originál Jacuzzi vířivky. | Digitalizace VHS s vylepšením obrazu i zvuku na profesionálních VHS videopřehrávačích. | Skenování diapozitivů a sken negativů a fotek. Navštivte pobočku Digializace VHS - Marie Cibulkové 26 | Bitcoin Bitmain Antminer Firmware Innosilicon | Maminčiny TOP recepty. Recepty na nejrůznější typy jídel, obědy, večeře. | Rady pro domácnost, Jak udělat, Co je to, Proč | Přihlášení se do služeb internetového bankovnictví a rady a pomoc s přihlášením k ostatním bankovním i nebankovním institucím. | Internetové bankovnictví Mojebanka a George. Nebankovní půjčky od Cofidis, Kamali, Homecredit a další tipy na bankovní i nebankovní služby.