Nový leadership

Nový leadership

Co čeká leadery budoucnosti

Tři mistři úspěchu
0/5
   ( 0 hlasů)
Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

  1. Nejtrvalejší poptávka po lídrech nové doby je v politice, kde jde doslova o stav nouze. Příliš mnoho politiků bylo bez zásluh "vystřeleno" do vysokých pozic. Podařilo se jim jen zvýšit daně a ztížit podmínky podnikání do takové míry, že lidé již nemohou snášet břímě zátěží na ně kladených. 
  2. Finančnictví prochází reformou. Lídři v tomto odvětví již téměř ztratili důvěru veřejnosti. Představitelé tohoto oboru proto začali volat po změnách a začínají je pomalu realizovat.
  3. Také průmysl potřebuje nové vůdčí osobnosti. Lídři staré doby byli schopni myslet jen na vlastní kapsu a vyplácení dividend, místo aby mysleli na své lidské vlastnosti. Vůdčí osobnosti budoucnosti se musí vidět skoro jako veřejní činitelé, jejichž povinností je budovat si u lidí důvěru. Pouhé ukazování se na veřejnosti je již hudbou minulosti a ti, kdo aspirují na vysoké pozice, si to musejí zapamatovat.
  4. Náboženští vůdci se budou muset více zabývat aktuálními problémy svých věřících, místo aby lpěli na mrtvé minulosti a ještě nenarozené budoucnosti. 
  5. V profesích jako právo, medicína a pedagogika se nový způsob vedení stane nezbytností. Obzvláště to platí v oblasti vzdělávání, kde se vůdčí osobnosti budou muset naučit, jak učit aplikovat školní znalosti v praxi. Do budoucna se budou muset věnovat více praxi a méně teorii.
  6. Noví lídři budou potřeba také mezi novináři. Aby média budoucnosti fungovala úspěšně, musejí se oprostit od pocitu výjimečnosti a vymanit se z područí inzerce.

zdroj: Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie - Tři mistři úspěchu, str. 94 - 95
Logo Můj deníček - Marek Kotala