Jak využívat zdroje druhých lidí

Jak využívat zdroje druhých lidí

Jiný přístup

17.02.2015
Robert Kiyosaki
0/5
   ( 0 hlasů)
Robert T. Kiyosaki

Tento názor je v souladu se Stevensonovou definicí podnikatele, která zní: „Podnikatelský přístup definujeme takto: využívání příležitosti bez ohledu na zdroje, jež máme v současné době k dispozici." Stevenson říká: „Podnikatelé se učí dobře využívat zdroje druhých lidí. " Proto je jejich styl jiný. Zaměstnanci chtějí najímat lidi, aby je mohli řídit. Chtějí mít na lidmi kontrolu. Lidé buď dělají, co je jim řečeno, nebo jsou propuštěni. Proto zaměstnanci budují vertikální hierarchie. Mají rádi pruský typ vedení. Chtějí, aby lidé skákali podle jejich rozkazů ."

 

Rozdílný styl

Jelikož podnikatelé nejsou vedoucími zaměstnanci, musejí vést lidi jinak. Jinými slovy, podnikatelé musejí umět vést ostatní podnikatele. Když řeknete podnikateli, aby „ skočil " , obvykle vám odpoví sprostou poznámkou nebo gestem. Takže podnikatelé nejsou špatní manažeři, jak si myslí mnozí lidé; mají prostě jiný styl, protože řídí lidí, kterým nemohou rozkazovat, co mají dělat. Tento rozdíl stylu také vysvětluje, proč zaměstnanci pracují pro kompetitivní peníze a podnikatelé pro kooperativní peníze. Zaměstnanci hledající zaměstnance Začínající podnikatelé si často stěžují, že nemohou sehnat dobré zaměstnance. „ Zaměstnanci nechtějí pracovat." Nebo „ Zaměstnanci chtějí pořád víc peněz. " Tohle je problém pro nové podnikatele, kteří nemají vyhraněný styl. Styl je otázkou tréninku. Opět musím pochválit Howarda Stevensona, univerzitního profesora, za jeho věcné vysvětlení rozdílu mezi podnikatelem a zaměstnancem.

 

 

 

zdroj: Robert T. Kiyosaki - Co máte vědět než začnete podnikat, str. 17 - 18
Logo Můj deníček - Marek Kotala