Atributy a složky leadershipu

Atributy a složky leadershipu

Seznam úspěšného lídra

24.09.2014
Niterný Leadership
0/5
   ( 0 hlasů)
Peter Urs Bender

V následujícím textu je několik slov a pojmů, které jsem se postupem let naučil spojovat s leadershipem - a několik dalších, které jsem se naučil od lídrů, s nimiž jsem pro účely této knihy mluvil. Až budete uvedený seznam číst, označte si ty pomy, které považujete za nejdůležitější.

 

Složky leadershipu

 • Znalost sama sebe/hodnot
 • Vize
 • Zaujetí
 • Ochota riskovat
 • Komunikační dovednosti
 • Kontrola pokroku/výsledků
 • Usilovná práce
 • Trpělivost
 • Stanovení cílů
 • Styky se správnými lidmi
 • Znalost vlastního oboru
 • Víra v sebe sama
 • Touha uspět
 • Práce v oboru, který milujeme
 • Láska k práci, kterou děláme
 • Pozitivní postoj
 • Umění vycházet s lidmi
 • Důvěra v instinkty/intuici
 • Plnění slibů
 • Sebedůvěra
 • Odvaha
 • Upřímnost a věrohodnost
 • Soustředěnost
 • Přebírání iniciativy a zodpovědnosti
 • Motivace/inspirace druhých
 • Starostlivost/soucitnost
 • Uznávání zásluh/oceňování dokonalosti
 • Vytrvalost/vitalita
 • Důkladnost/pozornost k detailům
 • Schopnost pracovat pod tlakem

Někteří z nás vynikají v jedné konkrétní oblasti. Jiní jsou silní v mnoha z nich. Pamatujte: Chcete-li být v životě úspěšní, nemusíte být v ničem jedničkou. Vítěze z vás dělá kombinace všech faktorů.

 

Je-li někdo povolán k tomu aby byl metařem, měl by zametat ulice stejně, jako Michelangelo maloval obrazy, Beethoven skládal hudbu nebo Shakespeare psal poezii. Měl by zametat ulice tak dobře, že by se všichni na nebesích i na zemi zarazili a řekli: "Tady žil báječný metař, který dobře dělal svou práci." - Martin Luther King, Jr.


zdroj: Peter Urs Bender - Niterný leadership, str.21,22

Logo Můj deníček - Marek Kotala