Důslednost

Důslednost

a Zen budhismus

20.09.2014
Myšlenky a vize
0/5
   ( 0 hlasů)
Marek Kotala

Když jsem před pár lety odcházel ze zaměstnání a byl lapen světem podnikání, dotázal jsem se jednoho, v mých očích významného podnikatele a majitele bazénové společnosti, o radu do tohoto života. Moc toho nenamluvil, ale předal mi zkušenost, že tak jak to vidí on, je jedním z velmi důležitých faktorů k úspěchu důslednost.

 

Dnes jsem se dostal v knize, kterou právě studuji, k části která o důslednosti tak nějak pojednává. A mě vše pomalu dochází a ve světle ostatních událostí si uvědomuji jak cenná byla tato slova.

 

Níže uvedené řádky, a zejména poslední větu, by měli podrobněji (bohužel) prostudovat i někteří lidé v mém týmu. Pokud nebudeme plýtvat energií ať už mentální tak fyzickou, tak dosáhneme mnohem lepších výsledků za kratší dobu.

 

"Často se u lidí setkáme s nedostatkem důslednosti. Vezměme si například náhodu. Řada z nás na ni nevěří. Podle zásad logiky je náhoda jen stěží přípustná (často bývá neprávem připisován tento názor učení zenu). To samé platí i pro zcela opačný názor, že se vše děje náhodně. Tyto nedomyšlené postoje vyvolávají jen zmatek. Jsou pohodlné, protože člověk věc sám pro sebe "vysvětlí" a už si s ní dále nemusí lámat hlavu. Dobře fungující podnik by se měl takového jednání vyvarovat. Tedy krátce řečeno, filozofie se snaží zabránit plýtvání energií, k čemuž dochází nelogickými myšlenkovými pochody a stejně nelogickými pracovními postupy." 

 

zdroj: Zen manažer od Rients Ritskes, kapitola Náhoda, strana 76

Logo Můj deníček - Marek Kotala