Zen manažer

I manažer či podnikatel se může nechat inspirovat praktickou moudrostí filozoficko-duchovní praxe zenu! Filozofie zenu se snaží posílit naše vědomí, přesněji řečeno chce posílit naše povědomí o nás samotných i našem okolí. Manažer, který se nechá inspirovat zenem, se postará o příjemnou pracovní atmosféru, v níž se budou v rovnováze mísit sterilní čistota a kreativní chaos, příroda a kultura, setrvačnost a dynamika. Tato knížka uvádí praktickou moudrost zenu do souvislosti s úspěšnou a radostnou prací.

Paradoxní myšlení

Paradoxní myšlení

2015-02-26
Zen manažer
Rients Ritskes

Na Západě je zenová meditace často chápána jako „na nic nemyslet". Je to pravda, ovšem jen zčásti. Soustředěná koncentrace na vlastní dýchání je velmi blízká tomu, co si představujeme pod slovy „na nic nemyslet". Ale v zenu nejde o to, abychom naši hlavu zcela oprostili od myšlenek. Opak je pravdou. Myšlenky, které se objevují, pokud se snažíme na nic nemyslet, vypovídají důležité věci o nás samotných. Tento paradox je základem a cílem mnoha zenových cvičení.   Duchovní problémy   Pokud si uvědomíme protiklady našich názorů a mínění, dozvíme se, co nás v hloubi duše trápí a sužuje. Máme tu ...

Nejlepší rozhodnutí

Nejlepší rozhodnutí

2015-02-26
Zen manažer
Rients Ritskes

Ve škole Rinzaj, jedné z hlavních větví zenu, přemýšlejí žáci pod vedením svého učitele o výpovědích, jež se nedají řešit pouze intelektuálně. Japonský výraz kóan znamená doslova „veřejná vyhláška" a označujeme jím zdánlivě iracionální a jen stěží řešitelnou hádanku, v níž ale tkví skrytý symbolický význam. Například v otázce, proč se Bódhidharma vydal z Indie do Číny, se ukrývá otázka samotného smyslu života.   Nepřipustit si neúspěch   Právě při rozmluvě s mistrem hledá žák správnou odpověď na svůj kóan. Nemálo z nich se vzdává po mnoha měsících bezúspěšného hledání odpovědi. Myslí si: As...

Vzor

Vzor

2015-02-09
Zen manažer
Rients Ritskes

V japonském zenovém klášteře vidí mniši nebo jeptišky mistra často jen při jedné z jeho nejrůznějších činností. Tedy tehdy, když je jeho jednání příkladné. Zenoví mistři dělají velký dojem způsobem, jakým chodí, klaní se a mluví. Jejich chůze je například důstojně impozantní a současně nedbale elegantní. Právě tato hra, v níž se kombinuje přidělená role s přirozeným vystupováním, je fascinující a inspirující. Zenový mistr je vzorem, k němuž by měl žák vzhlížet. Být vzorem patří k úlohám vedoucích pracovníků a učitelů. Avšak i zde bychom měli respektovat určité hranice. Nemálo zenových mistrů zv...

Schopnost vyznat se v lidech

Schopnost vyznat se v lidech

2015-02-09
Zen manažer
Rients Ritskes

Schopnost vyznat se v lidech „Nezobrazíš Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí," praví se v Bibli (2. kniha Mojžíšova-Exodus 20,4). Svatá kniha křesťanů tedy zakazuje zachycovat obrazem takové představy, a právě z tohoto důvodu jsou v některých kulturách tabu jakákoli vyobrazení a fotografie. Tento předpis se v přeneseném smyslu hodí jako pravidlo pro zenového manažera: Nepokoušej se dát svým nápadům a myšlenkám formu neměnných obrazů. Bódhidharmova odpověď na císařovu otázku, kdo že je - to nevím - , neznamená nic víc ani míň, než že o sobě samém ne...

Úmysl

Úmysl

2014-09-27
Zen manažer
Rients Ritskes

Naše jednání předcházejí, a tím i určují myšlenky, jež jsou dány zkušenostmi, které je předcházely. Ty byly ovlivněny ještě staršími zkušenostmi. Právě proto často hledáme příčinu psychických problémů v prvních letech života. Vzor našeho myšlení se dědí z generace na generaci. Rodiče většinou nevědomě přenášejí své životní cíle na děti, které je zase dále předávají svým dětem. Naše skutečné úmysly a záměry jsou často mnoho let staré a jsou ukryty v našich vzpomínkách, tím se ale neustále podílejí na našem chování a myšlení. Vědomé a nevědomé úmysly prostupují do nejmenších detailů našeho běžnéh...

Etika

Etika

2014-09-26
Zen manažer
Rients Ritskes

Vlastním jádrem učení zenu je skutečná víra v to dobré uvnitř člověka. Poznatky získané meditací si učitelé zenu předávají "od srdce k srdci". Zen nezná dogmata ani svaté knihy. Spíše ukazuje cestu k tomu, aby se člověk pohroužil do sebe a uskromnil se. Přitom vyjde na povrch to dobré, co je v nás i ostatních. Při meditaci dáváme prostor našim pocitům. Nevyslovujeme je, ale zaměřujeme na ně svou pozornost, a tak poznáváme své skryté stránky. Toto sebepoznávání nám propůjčuje schopnost řídit naše myšlení a jednání. Meditovat znamená koncentrovat se, například se soustředíme na naše vdechy a výde...

Vyváženost

Vyváženost

2014-09-22
Zen manažer
Rients Ritskes

Peníze znamenají energii. Kam tečou naše peníze, tam také putuje naše energie. Ano, můžeme dokonce říct, že kde jsou naše peníze, tam najdeme i naše srdce. Proto bychom si měli občas prověřit, zda je vydáváme za věci, které si skutečně přejeme. Mnozí z nás si ukládají peníze na horší časy. Jistě není chybou, když si vytváříme rezervu, ale mnohdy se necháme šetřením ztrhnout natolik, že se již neumíme těšit z toho, čeho jsme dosáhli. Spoření a energie Spoření a energie, kterou vynaložíme, by měly být v rovnováze. Řada lidí, i podnikatelů, jsou příliš vlídní a laskaví. Raději peníze jen tak roz...

Vědomí

Vědomí

2014-09-21
Zen manažer
Rients Ritskes

Filozofie zenu se snaží posílit naše vědomí, přesněji řečeno chce posílit naše povědomí o nás samotných i našem okolí. Tato filozofie je ve službách sebepoznávání a jejím nejdůležitějším prvkem je koncentrace. Pokud zkusíme zaměřit svou pozornost na činnost, kterou právě vykonáváme, zjistíme, jak je obtížné udržet si koncentraci. Naše myšlenky nám ustavičně odbíhají. Čím častěji se tak děje, tím hůře pro nás. Občasná roztržitost ještě není důvodem k obavám. Pokud nás ovšem roztěkanost doprovází velmi často, měli bychom proti ní zakročit. Kontrola pozornosti Zen nás učí kontrolovat naši pozorn...