Niterný leadership

Jde-li vám o něaké rychlé a improvizované řešení situace, nenamáhejte se mou knihu číst. Nevěřím, že bublinková koupel by  mohla zvýšit něčí sebevědomí. Pomůže nám k čistotě, ale sebevědomí a leadership jsou výsledkem určitého způsobu uvažování a žití. K naplněnějšímu životu nevedou žádné zkratky.

 

Vidíme to, co chceme vidět,

slyšíme to, co chceme slyšet,

čteme to, co cheme číst.

 

Peter Urs Bender

Jakým typem lídra jste

Jakým typem lídra jste

2014-09-28
Niterný Leadership
Peter Urs Bender

V situaci, že vedeme, jsme neustále. Svými slovy a vlastním příkladem. V práci, doma, ve styku s lidmi. Vedeme dokonce i tehdy, když jsme sami, protože leadership není jen úloha, je to způsob myšlení, způsob bytí, způsob života. Důležitou součástí leadershipu je vědět, co vede vás. Máte například silně vyvinutý cit pro hodnoty? Jste ovládání vlastními emocemi? Příjímáte veškerá rozhodnutí racionálně a nemisíte do ních své pocity? Přízpůsobujete se tomu, co je populární nebo co říkají jiní? K popisu toho, jak lidé vedou nebo jsou motivování, používám dvou termínů. Prvnímu typu říkám povrchní líd...

Leadership se mění

Leadership se mění

2014-09-25
Niterný Leadership
Peter Urs Bender

Vést v minulosti znamenalo být vpředu. Dosahovat největšího objemu prodeje. Být v nejvyšší funkci. Vstřelit nejvíc gólů nebo získat nejvíc hlasů. Leadership se však mění. Žijeme v novém světě a je třeba, abychom se na leadership dívali jinak. Zde uvádím několik aspektů "nového leadershipu". 1. Leadership je práce s lidmi. Leadership nespočívá jen v řízení systémů, prodeje, zařízení a čísel. Je to práce s lidmi. Vše ostatní jsou jen nástroje a kritéria, které nám pomáhají dosahovat pokroku. Musíme proto od základu změnít své myšlení a věnovat se jiným otázkám: Cítím větší osobní uspokojení? Js...

Atributy a složky leadershipu

Atributy a složky leadershipu

2014-09-24
Niterný Leadership
Peter Urs Bender

V následujícím textu je několik slov a pojmů, které jsem se postupem let naučil spojovat s leadershipem - a několik dalších, které jsem se naučil od lídrů, s nimiž jsem pro účely této knihy mluvil. Až budete uvedený seznam číst, označte si ty pomy, které považujete za nejdůležitější.   Složky leadershipu Znalost sama sebe/hodnot Vize Zaujetí Ochota riskovat Komunikační dovednosti Kontrola pokroku/výsledků Usilovná práce Trpělivost Stanovení cílů Styky se správnými lidmi Znalost vlastního oboru Víra v sebe sama Touha uspět Práce v oboru, který milujeme Láska k práci, kterou dě...